Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Νικηφόρος Φιλοθεΐτης μον., Παννυχίς του Άθω, τόμος Γ´

Μελέτιος Συκιώτης μοναχός, Μουσικός ανθών ήτοι η μικρή Αθωνιάς περιέχουσα μαθήματα της θείας Λειτουργίας

Διονύσιος ο εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης

Βασιλάκη Μαρία, Ακολουθώντας τα βήματα του Διονυσίου του εκ Φουρνά

Tsimpoukis Georgios, The influence of the Hermēneia of Dionysius of Fourna on the Revelation wall-paintings of Mount Athos

Semoglou Athanasios, Mosaic Icons on and from Mount Athos