Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Παπάγγελος Ιωακείμ, Η αγιορειτική μονή του Ζυγού (Φραγκόκαστρο)

Θεοχαρίδης Πλούταρχος, Ο πύργος της Ουρανούπολης

Πολυβίου Μιλτιάδης, Το “Σαράι” του Σεραφείμ Β´ παρά τις Καρυές

Ταβλάκης Ιωάννης, Νέα ευρήματα από το αρχαίο καθολικό της μονής Αγίου Παύλου (10ος-11ος αι.)

Ταβλάκης Ι. - Τουτός Ν. - Στεφανίδης Σ., Καθολικό της μονής Μεγίστης Λαύρας

Bryer Anthony, The Holy Mountain: the Story of Ottoman Athos

Bouras Charalambos, The byzantine bronze doors of the Great Lavra Monastery of Mount Athos