Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Živojinović Mirjana, Οι σχέσεις των μοναχών της μονής Χελανδαρίου με την Θεσσαλονίκη στον Μεσαίωνα

Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Αγγελάκος Βαρλαάμ μον. Γρηγοριάτης, Η εν Αγίω Όρει Άθω ιερά μονή του Αγίου Γρηγορίου

Αγγελάκος Βαρλάαμ μον. Γρηγοριάτης, Έγγραφα της εν Αγίω Όρει ιεράς μονής Οσίου Γρηγορίου. Τόμος Α´

Parpulov Georgi, Philotheou and Stavronikitia in AD 1520