Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Στρατής Δημήτριος π., Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). Βιογραφία – Εργογραφία

Μαμαλούκος Σταύρος, Το οικοδομικό συγκρότημα της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Η αρχιτεκτονική του μνημείου και μερικές σκέψεις για την αποκατάστασή του

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Milojevic P.M., Reconstructing Hilandar Monastery 2004-09: the first phase

Шумило Сергей, «Духовное Запорожье» на Афоне. Малоизвестный казачий скит «Черный Выр» на Святой Горе / Shumylo Sergey, “Spiritual Zaporozhye on Mount Athos”. Little-known Cossack skete of "Black Vyr" on the Holy Mountain

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Overbergh (van) Cyrille, L’Athos

Didon Fr. H., La Dix-neuvième caravane des Dominicains d'Arcueil

Lucas Paul, Relation du Monte Santo, c'est-à-dire du mont Athos