Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Καψάνης Γεώργιος αρχιμ., Ο νηπτικός και ησυχαστικός χαρακτήρ του ορθοδόξου και του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Μέσσης Βασίλης, Ο αθωνικός τύπος ναού στην ανατολική Θεσσαλία

Fotić Aleksandar, Athonite Travelling Monks and the Ottoman Authorities (16th-18th Centuries)

Fotić Aleksandar, The Metochion of the Chilandar Monastery in Salonica (Sixteenth – Seventeenth Centuries)

Fotić Aleksandar, Xenophontos in the Ottoman Documents of Chilandar (16th-17th C.)

Alkan Mehmet, Mukaddes Daǧ’daki Manastir Arşivleri / Alkan Mehmet, The archives of Mount Athos’ monasteries.