Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Το φαινόμενο της ζητείας κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο

Bompaire Jacques, Actes de Xéropotamou

Μερτζιμέκης Νικόλαος, Περί των κτητόρων του πύργου του αρσανά της αγιορειτικής Μονής Ζωγράφου

Καδάς Σωτήριος, Σπάραγμα εικονογραφημένου χειρογράφου

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Το Άγιον Όρος. Ελάχιστη συμβολή στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του

Μαλαβέτας Θωμάς, Άγιον Όρος