Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Θεόκλητος Διονυσιάτης μον., Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο βίος και η θεολογία του (1296-1359)

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Ο ασκητικός βίος. Ο μοναχισμός στον Άθω

Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης μον., Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ´ ο από Θεσσαλονίκης και το κωδωνοστάσιο της σκήτης των Καυσοκαλυβίων μέσα από ανέκδοτες επιστολές

Καραπαναγιώτης Ιωάννης, Οι φυσικοχημικές μέθοδοι διάγνωσης στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής παράδοσης και του πολιτισμού. Μελέτη υφασμάτων της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας

Августин (Никитин) архим., Афон и русская православная церковь / Avgustin (Nikitin) archim., Athos and the Russian Orthodox Church

Клименко М.М., Особенности совершения всенощного бнения в монастырях Святой Горы афон / Klimenko M.M., Features of the All-Night Vigil in the Monasteries of the Holy Mountain Athos

Троицкий С.В., Афон и международное право / Troitskiy S.V., Athos and international law