Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Το έργο του ζωγράφου Δανιήλ στην ιερά μονή Διονυσίου Άγίου Όρους

Sack John, Athos

Пургер Зоран, Jедан поглед / Purger Zoran, Mount Athos. One Aspect

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Κολοβός Ηλίας, Νέα στοιχεία για την ιστορία του Καθολικού της μονής Ξηροποτάμου

Μπεκιάρης Αντώνιος, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του νάρθηκα και της λιτής της μονής Δοχειαρίου (1568)

Palade Mihaela, Aspect of Mount Athos’ contribution to the maintenance of the triconchial plan in Romanian sacred Architecture

Στρουμπάκης Μιχαήλ, Νικόλαος Δοχειαρίτης και η συμβολή του στην ψαλτική τέχνη