Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Papadopoulos Stelios (ed.), Simonopetra, Mount Athos

Αθωνικοί Διάλογοι, τεύχη 16-17

Αθωνικοί Διάλογοι, τεύχη 12-13

Lamberz Erich – Λίτσας Ευθύμιος, Κατάλογος χειρογράφων της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου

Lamberz Erich, Johannes Kantakuzenos und die Produktion von Luxushandschriften in Konstantinopel in der frühen Palaiologenzeit

Lamberz Erich, Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi. Band 1, Codices 1-102