Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Παπάγγελος Ιωακείμ, Η αθωνική μονή Ζυγού

Σπυρίδων μον. Λαυριώτης, Αγιορειτικόν Περιοδικόν «Ο Άθως». Έτος Α´, τεύχος Ε´& Στ´

Τζαννετάτος Θησέας, Παρατηρήσεις περί χειρογράφων του Αγίου Όρους (Άθω)

Căndea Virgil, Simionescu Constantin, Witnesses to the Romanian Presence in Mount Athos

Papachryssanthou Denise, Histoire d’un évêché byzantin: Hiérissos en Chalchidique

Kambylis A., Zu den Urkunden des Athosklosters Kutlumusiu

Le Mont Athos, Editions de la Direction de la Presse au Ministère des Affaires Etrangères